FILTR MODUŁOWY TYPU FM-216

                                                                                                                                 PRZEZNACZENIE


Filtr Modułowy typu FM-216 przeznaczony jest do odpylania powietrza z pyłów drewna, suchych i nie klejących.

Służy do pracy w części podciśnieniowej i nadciśnieniowej instalacji odpylającej.
Może być zainstalowany w hali produkcyjnej jak i na wolnym powietrzu.

Urządzenie jest wyposażone w 216 wkładów filtracyjnych w postaci worków filtracyjnych opartych na stelażach stalowych o łącznej wydajności 25.000m3/h.
Istnieją dwa sposoby wykonania instalacji regeneracji wkładów filtracyjnych:

- za pomocą sprężonego powietrza
- za pomocą elektrowibratorów.

Filtr Modułowy jest urządzeniem filtrującym odciągane powietrze, dlatego ważne jest aby zapewnić ciągłość odbierania wiórów z komory lejowej poprzez:

- bezpośredni zsyp do kontenera, przyczepy, pojemnika lub worków
- bezpośredni zsyp do silosu
- bezpośredni zsyp do brykieciarki
- mechaniczny transport do zasobników przykotłowych
- pneumatyczny transport do silosów


   CHARAKTERYSTYKA

 1

 Ilość gazu[m3/h]

 25.000

 2

 Temperatura[K]

 303

 3

 Gęstość[kg/m3]

 1,2

 4

 Stężenie zapylenia [g/Nm3] na wlocie

 0,5

 5

 Skuteczność odpylania[%]

 99,9

 6

 Pozostałość zanieczyszczeń w gazie  oczyszczonym mg/m3

do 2

 7

 Wkład filtracyjny [szt.]

 216

 8

 Średnica worka filtracyjnego [mm]

 127

 9

 Długość worka filtracyjnego [mm]

 3100

 10

 Typ włókniny

 poliester antystatyczny kalandrowany

 11

 Rodzaj zaworu ilość [szt.]

 "ASCO 1" - szt. 18