SILOSY STALOWE Z KOMORĄ FILTRACYJNĄ
      

Przeznaczenie

Silosy stalowe z komorą filtracyjną są budynkami służącymi do jednoczesnego składowania wiórów jak i oczyszczania zapylonego powietrza w procesie odpylania obrabiarek w halach produkcyjnych.
Silosy składają się z dwóch lub trzech części w zależności od wyboru.
Standardowo Silosy składają się z komory brudnej przeznaczonej do składowania wiórów, oraz komory czystej czyli filtracyjnej, w której następuje proces filtracji powietrza (oczyszczania) i zwrot oczyszczonego powietrza na hale produkcyjne za pośrednictwem kanałów wentylacyjnych.
Dodatkowo można przewidzeć trzecią część obiektu przeznaczoną na kotłownię usytuowaną w dolnej części silosu. Rozwiązanie takie znacznie ułatwia sposób doprowadzenia wiórów do zasobników przykotłowych.
Zaletą takiego rozwiązania jest maksymalne zminimalizowanie powierzchni potrzebnej do wybudowania obiektu (ok. 36m2 lub więcej). Przy zastosowaniu trzech osobnych obiektów (silos, kotłownia, filtr) potrzebna jest znacznie większa powierzchnia.
Transport wiórów spod maszyn kierowany jest bezpośrednio do komory brudnej silosu. Powietrze zostaje wyparte do komory filtrów, gdzie zostaje oczyszczone i zwrócone na hale produkcyjne.
Zastosowanie silosów pozwala na późniejsze zwiększenie wydajności układu w przypadku powiększenia parku maszynowego poprzez rozbudowę komory filtracyjnej o kolejne moduły filtracyjne. Istnieje możliwość wpięcia wielu układów odpylających - w zależności od wielkości posadowionego budynku.

WIELKOŚCI SILOSÓW:

- Pojemność komory silosu - od 60 do 500m
3
- Wydajność komory filtracyjnej - od 10.000 do 160.000m3/h.

Silosy można wyposażyć w szereg urządzeń wygarniajacych pozwalajacych na jego opróźnienie w przypadku przepełnienia lub urządzenia trasportujące wióry bezpośrednio do zasobników przykotłowych w kotłowniach np.

- podłogowe wygarniacze talerzowe z przenośnikiem ślimakowym
- śrubowe wygarnicze
- podłogi wygarniajace
- przenośniki ślimakowe itp.

Układy odpylające z zastosowaniem silosów stalowych mogą pracować w oparciu o kompletną automatykę sterujacą pracą wentylatorów, wygarniaczy, otrzasaczy i przenośników.

Wszystkie silosy standardowo wyposażone są w instalacje przeciwwybuchowe oraz instalacje przeciwpozarowe. Stosowanie drzwi powietrzno-szczelnych czyni te obiekty bardzo szczelnymi a drabinki i podesty bardzo ułatwiają dostęp do poszczególnych części silosu.