FILTR MODUŁOWY FM-24
 

 
  Filtr Modułowy

Każda wersja może być rozbudowana od 2 do 5 segmentów. Jeden moduł posiada min. 12 m2 powierzchni filtracyjnej, co tworzy typoszereg filtrów od 12 do 100 m2. Dopuszcza się, na specjalne zamówienie, wykonanie filtrów z innej tkaniny np. przeciw wybuchowej.

Zastosowanie tego urządzenia odpylającego jest bardzo prakyczne i oszczędne ponieważ nie wymaga uzupełniania i ogrzewania zimą powietrza.

Filtr przygotowany jest do zamontowania otrząsacza mechanicznego, który stanowi wyposażenie dodatkowe.


Przeznaczenie

Urządzenie odpylające P-18 znajduje zastosowanie w średnich i dużych zakładach obróbki drewna. Usuwa odpady drzewne, wióry, trociny, pyły powstające w czasie obróbki drewna na różnego rodzaju obrabiarkach. Pneumatyczny transport usuwa odpady w zakresie maksymalnej wydajności urządzenia.

Opis budowy i działania

Urządzenie jest modułowym i może być wykonane w kilku wersjach i wydajnościach w zależności od zapotrzebowania klienta.

Wersja I

Filtr 24 tkaninowy niezabudowany o powierzchni filtracyjnej do l00 m2 dla wydajności wentylatora do 8000 m3/h.

Wersja II

Filtr 24 tkaninowy zabudowany o powierzchni filtracyjnej do 100 m2 dla wydajności wentylatora do 8000 m3/h.

Filtr modułowy wyposażony w wentylator (dobrany w zależności od potrzeb).

 Dane techniczne
 worki filtracyjne - średnica 210 mm
  - długość 1500 mm lub 2000 i 2500 mmm
  - ilość worków: 12 szt. do 60 szt.
 moduł - powierzchnia 1 modułu - 12 m2
 filtr - powierzchnia 24:24 m2 do 100 m2
  - opory przepływu pzez filtr: 700 Pa
  - emisja pyłu 2 mg/m3/h
  - przepuszczalnośc powietrza do ok. 500 50 dcm3/m2 x sek. 
 worek na odpady - średnica fi 500 mm 
  - długość - 1200 mm
  - ilość: 6 szt. to objętość 1,5 m3